Apero am Bistro zu Groussbus

Den 7 Abrëll huet den DT Groussbus Mäerzeg een Apéro organiséiert fir Duerfléit vun Groussbus an Frënn vum DT Groussbus Mäerzeg