Komitée

President :                                 GLESENER Claude

Vize-President an Tresorier :     BESCH Marc

Sekretärin :                                KASS Martine

Responsabelen fir Equippen :   RICK Jeff

Member :                                   KEMP Nicole

                                                   FREYMANN Alain

                                                   MATHIEU Jemp