Resultater vum lëschten Spilldag

Groussbus-Mäerzeg 1 – Preizerdaul 2 6 – 4

Groussbus-Mäerzeg 2 – Preizerdaul 4 5 – 5

Groussbus-Mäerzeg 4 – Kauneref 6    6 – 4

Groussbus-Mäerzeg 3 – Preizerdaul 6  2 – 7

G-M 1 – Welschent 2 9 – 1
G-M 2 – Rammerech 1 4 – 6
G-M 3 – Rammerech 3 forfait gewonnen
G-M 4 – Gilsdref/Veinen 8 – 2