Training

Eisen Training ass ëmmer Dënschdes vun 18:30 Auer bis 22:00 Auer zu Groussbus am Sall Polyvalente 5, rue de Bastogne (dëst am Prommen Haff)

an Donneschdes vun 18.30 Auer bis 22.00 Auer an der Sportshal zu Mäerzeg (hannert dem Centre Turelbach).

 

Vun 18.30 Auer bis 20.00 Auer ass den Training eise Jugendspiller virbehalen.

Vun 20.00 Auer bis 22.00 Auer ass den Training op déi aktiv Membere vum Veräin an awer och fir all Leit, déi um Dëschtenntis interesséiert sinn.

 

Iwwert Joer gesinn, ass Training vum 1ten Donneschden nom 15 August bis zum 1ten Mee Joer drop.